จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
หมู่ 8 บ้านกระถิน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
E-mail:katinschool@gmail.com Tel.081-8765315
www.facebook.com/โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด